Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Strona główna

Projekt pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3. – "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion".


Nazwa Beneficjenta: GMINA BIŁGORAJ

Wartość projektu: 4 571 915,00 zł.
 
Dofinansowanie: 3 886 127,75 zł. 
 
 w tym:

Udział Unii Europejskiej: 3 886 127,75 zł.
 
Publiczne środki krajowe: 685 787,25 zł.

Okres realizacji: 2012 - 2015

 
Aktualności
Błąd 1146 : Table 'eball2._gmina_internet__zdjecia' doesn't exist