Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Aktualności
18.09.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” współfinansowanego ze środków ...
 
14.09.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ...
 
12.03.2015
Niniejszym informujemy, że w dniu 12.03.2015r. pod poniżej podanym adresem ogloszony został przetarg nieograniczony na "Budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwisem w ramach projektu finansowanego w ramach ...
 
08.05.2014
Wójt Gminy Biłgoraj ogłasza od 9 maja 2014r. do 9 czerwca 2014r. otwarty nabór Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj”. W wyniku przeprowadzenia procedury naboru wyłonionych ...
 
19.11.2012
Przedsiębiorcy świadczący usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Biłgoraj W związku z realizacją Projektu pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biłgoraj" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3, Gmina ...
 
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga