Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do sali multimedialnej
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na zakup mebli do sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Biłgoraj w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.

Przedmiot zamówienia: zakup stołów konferencyjnych (18 szt.), szafki multimedialnej (1 szt.), krzeseł (60 szt.), zgodnie z przedstawionym w zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2015 roku.

W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 6 listopada 2015r., do godz. 15.00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć / przesłać do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup mebli do sali multimedialnej w budynku Urzędu Gminy Biłgoraj”.
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga