Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.
 
Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 12 szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu zgodnie z przedstawionym w zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia.
 
Termin wykonania zamówienia: do 13 listopada 2015 roku.
 
W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 28 września 2015r., do godz. 10.00 na formularzu oferty zamieszczonym poniżej. Formularz ofertowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 33, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przeprowadzenie cyklu szkoleń - POIG”.
 
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga