Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Zapytanie ofertowe na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych – tablic pamiątkowych, naklejek samoprzylepnych, gadżetów, zgodnie z:
  • przedstawionym w zapytaniu ofertowym opisem przedmiotu zamówienia,
  • rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
  • art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006,
  • wymaganiami i zasadami określonymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013,
  • zasadami umieszczania informacji o współfinansowaniu dostępnymi na stronie http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx

Termin wykonania zamówienia: do 12 października 2015 roku.

W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 23 września 2015r., do godz. 10.00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 33, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie materiałów promocyjnych POIG”.
 
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga