Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Konsultacje społeczne dot. zapotrzebowania na usługi Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów
12.11.2012
                                                                                                                                           


Mieszkańcy Gminy Biłgoraj


W związku z realizacją Projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biłgoraj"
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3, Gmina Biłgoraj zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców Gminy Biłgoraj na usługi Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów.
Ankiety posłużą do zidentyfikowania problemów z dostępem do sieci Internet wśród mieszkańców.
 Formularz ankiety dostępny jest w pok. nr 39 i 7 Urzędu Gminy Biłgoraj, bądź po pobraniu z zakładki  "Materiały do pobrania" .
Wypełnione ankiety można składać osobiście, wysyłając na adres Urzędu Gminy
w Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj lub przesyłając mailem sekretariat@gminabilgoraj.pl
Wszystkie ankiety w wersji papierowej i elektronicznej należy składać lub przesłać do 10 grudnia 2012r.

WÓJT
mgr Wiesław Różyński
 
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga