Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Przedsiębiorcy świadczący usługi dostępu do Internetu na terenie Gminy Biłgoraj - prośba o opinię
19.11.2012


Przedsiębiorcy świadczący usługi
dostępu do Internetu
na terenie Gminy Biłgoraj


W związku z realizacją Projektu pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biłgoraj"
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3, Gmina Biłgoraj zamierza dostarczać Internet dla Beneficjentów Ostatecznych projektu i jednostkom podległym Gminie Biłgoraj (OSP, Szkoły, Świetlice Środowiskowe) bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa.
W związku z powyższym prosimy o wyrażenie Państwa opinii w powyższej sprawie.
Na odpowiedź czekamy do 10 grudnia 2012r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 84 688 28 30 – Wojciech Dziduch oraz Mateusz Bury.


Wójt
mgr Wiesław Różyński
 
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga