Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Zamówienia publiczne
Niniejszym informujemy, że w dniu 12.03.2015r. pod poniżej podanym adresem ogloszony został przetarg nieograniczony na "Budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostawę sprzeętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwisem w ramach projektu finansowanego w ramach działania 8.3 POIG zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-116/11". Termin składania ofert upływa 22.04.2015r.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pn.:" Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biłgoraj", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro - wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej w ramach realizacji projektu pn.:" Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biłgoraj", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".
 
 
Pliki do pobrania
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga