Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj
Przetarg na budowę sieci szerokopasmowej ogłoszony
12.03.2015
Niniejszym informujemy, że w dniu 12.03.2015r. pod poniżej podanym adresem ogloszony został przetarg nieograniczony na "Budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwisem w ramach projektu finansowanego w ramach działania 8.3 POIG zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-06-116/11". Termin składania ofert upływa 22.04.2015r.

http://ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=173&p1=szczegoly&p2=39433
 
 
 
 
Copyright © 2012 Gmina Biłgoraj - Wszelkie prawa zastrzeżone

" Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"
Gmina Biłgoraj Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt cefau wykonanie eball
Loga